Địa chỉ :
363 Nguyễn Bình, ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà máy :
Cụm CN DT DV Thanh Hà, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Email :
Cohacovn@gmail.com
Điện thoại :
0903342337
0909839009

Liên hệ

Điện thoại :
0903342337 - 0909839009
Địa chỉ:
Trụ sở: 363 Nguyễn Bình, ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh Nhà máy: Cụm CN DT DV Thanh Hà, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Email :
Cohacovn@gmail.com

Để lại lời nhắn cho cúng tôi

Địa chỉ

Trụ sở
363 Nguyễn Bình, ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà máy
Cụm CN DT DV Thanh Hà, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Call Center

Điện thoại
0903342337 - 0909839009