Địa chỉ :
363 Nguyễn Bình, ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà máy :
Cụm CN DT DV Thanh Hà, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Email :
Cohacovn@gmail.com
Điện thoại :
0903342337
0909839009
Phần mềm thiết kế, tính toán

Phần mềm thiết kế mô phỏng Rino, 3D MAX

Phần mềm tính toán tính năng, thiết kế chân vịt Napa, GHS

Phần mềm tính toán kết cấu Mastro

Phần mềm thiết kế công nghệ /thi công Shipcontructor, Cadmatic