Địa chỉ :
363 Nguyễn Bình, ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà máy :
Cụm CN DT DV Thanh Hà, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Email :
Cohacovn@gmail.com
Điện thoại :
0903342337
0909839009

Sản phẩm

Sản phẩm

Thuyền Gondola

Cohaco chuyên sản xuất đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí & thuyền gỗ cổ...

Xem tiếp

Thuyền Gondola

Potoon

Cohaco chuyên sản xuất đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí & thuyền gỗ cổ...

Xem tiếp

Potoon

Thuyền gỗ Viking

Cohaco chuyên sản xuất đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí & thuyền gỗ cổ...

Xem tiếp

Thuyền gỗ Viking

Tàu khách

Cohaco chuyên sản xuất đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí & thuyền gỗ cổ...

Xem tiếp

Tàu khách

Thuyền phao nhập

Cohaco chuyên sản xuất đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí & thuyền gỗ cổ...

Xem tiếp

Thuyền phao nhập

Tàu đánh cá

Cohaco chuyên sản xuất đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí & thuyền gỗ cổ...

Xem tiếp

Tàu đánh cá

>